Foynhagen | Informasjon knyttet til koronavirus

Informasjon knyttet til koronavirus

På denne siden kan du finne informasjon knyttet til billettkjøp og konserter i Foynhagen som er rammet av Covid19 utbruddet.

 


Informasjon fra Foynhagen
Foynhagen har vært Tønsbergs konsertarena på sommeren siden 2015 og vi har som hensikt å være det i mange år framover. Våre visjoner er å skape glede, musikk og gode opplevelser!

Det er nå ekstra viktig nå å tenke tilbake til gode stundene da Foynhagen var i allsang med Åge Aleksandersen, den tiden da Aqua løftet himmelen noen ekstra meter og ikke minst de intime hyggelige stundene med Bjørn Eidsvåg i solnedgang. Nettopp de stundene gleder vi oss til å gjenskape igjen.

Det som skulle bli tidenes sesong i Foynhagen – Sommeren 2020 – viser seg nå å gå en uviss fremtid i møte. Vi følger såklart både nasjonale og lokale myndigheters råd og pålegg hele veien. Vi tar fortløpende avgjørelser og vurderinger på hvert enkelt arrangement framover i tråd med myndighetenes pålegg.

Alle billettkjøpere vil få informasjon tilsendt på epost hvis det skjer endringer på en konsert man har kjøpt billett til. I tillegg vil vi opplyse på våre hjemmesider samt på Facebooksider og arrangementside på Facebook.

Vi har en enormt stor pågang fra kunder for tiden og ber om at all kontakt med oss skjer på epost. Vi ber også om litt ekstra svartid på alle henvendelser.

Er min konsert flyttet/utsatt?

Har du fått mail om din konsert er flyttet til ny dato så vil din billett være gyldig på ny dato.

Ta vare på din billett enten på papirform eller digital. Du trenger ikke foreta deg noe annet.

Foynhagen er som mange vet en sesongarena og vår sesong er på sommertid. Vi har etter beste evne forsøkt å flytte konserter til senere på sommeren med det lar seg ikke alltid gjøre da dette puslespillet er enormt stort. Det involverer mange parter; artister, management, lyd- og lysteknikere og det er derfor mange planer som må endres i disse tider. Vi håper på forståelse for at dette er veldig krevende prosesser.

Skulle det være slik at ny dato ikke passer eller det er andre grunner som gjør deg forhindret, så gir dette dessverre ikke grunnlag for refusjon.

Vårt tips kan da være å forsøke å selge billetten. Da er det viktig at den ikke selges til høyere pris enn det salgsprisen var ved billettkjøp.

Billetten(e) er ikke knyttet til deg som person men kan fritt benyttes av andre.


Er min konsert avlyst?
Noen konserter lar seg dessverre ikke flytte på. Dette kan det være mange forskjellige grunner til. I disse tilfellene vil dere som billettkjøper motta en epost om dette. Vi har sammen med vår billettleverandør utviklet en løsning som gir deg som billettkjøper noen valg ift. din kjøpte billett. Følg instruksjonen som er beskrevet i mailen du har mottatt.

1. Bytte billetten til verdikupong
Dette valget gir deg muligheten til å motta en verdikupong som erstatning for din billett.

Verdikupongen vil ha en verdi tilsvarende beløpet på billetten. Verdikupongen kan fritt brukes til å kjøpe billett for andre konserter og arrangementer i Foynhagen senere i sesongen 2020 samt også for konserter som slippes i november (Slipp av konsertprogram for 2021) Gyldighet på verdikupongen er 31.12.2020

3. Støtt arrangør og avstå fra din rett til refusjon

I en vanskelig situasjon kan handlingene til hver enkelt billettkjøper bety enormt mye for oss som arrangør. Vi som arrangør vil sette utrolig stor pris på om du vil avstå fra å kreve refusjon for billetten din. Vi vil i fremtiden gjøre alt vi kan for å sette opp nye konserter og arrangementer som vi håper igjen kan skape stor glede i Tønsberg. Ditt bidrag med å avstå fra refusjon vil hjelpe kulturlivet slik at vi kan gi gode opplevelser også i fremtiden.


Force Majeure – Kan arrangør påberope seg force majeure?
Ekstraordinære hendelser – f.eks. koronaviruset

Eksempler på slike ekstraordinære hendelser utenfor en parts kontroll kan typisk være krig, opprør, blokade, naturkatastrofer, streik/lock-out og importrestriksjoner. På engelsk brukes begrepet «act of god» som fellesbetegnelse på slike hendelser. Hendelsen må altså ligge utenfor den forpliktedes kontroll.

Et ytterligere vilkår er at den som rammes av force majeure-hendelsen ikke kunne forutse hendelsen da vedkommende inngikk avtalen, og heller ikke med rimelighet kunne ha unngått eller overvunnet hindringen og hendelsens konsekvenser.

Med henvisning til våre kjøpsregler på alle våre arrangement så påberoper vi oss Force Majeure på de konserter som må flyttes/utsettes grunnet utbruddet av koronaviruset. Dette har da resultert i et pålegg fra myndighetene om å ikke gjennomføre de konserter som blir berørt av dette. I slike tilfeller har arrangøren et ansvar for å forsøke å overvinne eventuelle hindringer for å gjennomføre arrangementet. Hvis dette er umulig, for eksempel når hindringen er et bindende forbud fra offentlige myndigheter, plikter arrangøren i utgangspunktet å gjenskape arrangementet på et senere tidspunkt. Plikten til å gjennomføre arrangement suspenderes ved såkalte force majeure-hendelser, den bortfaller ikke.


Verdikupong
Skulle det være slik at din konsert er avlyst og du ønsker å bytte din billett i en verdikupong så setter vi ekstremt stor pris på det. Verdikupongen vil bli tilsendt på din oppgitte epostadresse og den kan fritt brukes på billetter i Foynhagen. Gyldighet på verdikupongen er 3 år.

Beløpet på verdikupongen vil være tilsvarende det du kjøpte billetten for.

I november 2020 vil vi slippe en stor del av programmet for sesongen 2021 og verdikupongen kan da også brukes til å kjøpe billett når dette artistslippet kommer.

Gavekort

Gi en opplevelse til kjæresten, familien, arbeidskolleger eller venner i Foynhagen! Den perfekte gave til en musikkinteressert eller til den som har alt.

Bestill gavekort

We use cookies!

We use cookies for marketing and metric measurement for this site.

Read more on our privacy policy